Tyto stránky nejsou aktuální!

 TYTO STRANKY NEJSOU AKTUÁLNÍ!!! PROBÍHÁ REKONSTRUKCE.

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální informace na našem Facebookovem profilu.

 

 

 

 

Více
Do odvolání zrušení všech oddílových akcí

Bohužel s na?ízení Juventusu, pod který spadáme, musíme zrušit víkendovou akci a až do odvolání všechny oddílové akce, v?etn? úterních oddílovek.

Dnešní oddílovka (10. února) prob?hne, zákaz platí až od zít?ka.

O obnovení oddílovek budeme informovat zde a na FB.

Zatím nejsme schopni ?íct, jestli se bude konat výprava s rodi?i na za?átku dubna.

P?ihláška na tábor

 >> P?ihláška na tábor ke stažení <<

Prosím o odevzdání a zaplacení zálohy do konce kv?tna. Podle po?tu ú?astník? v ?ervnu up?esníme ?as a místo odjezdu.

Rámcový program tábora:

Sobota:   Odjezd z Karviné, ubytování v kempu
Ned?le:   Výšlap na Skalnaté pleso
Pond?lí:  Vážecká jeskyn?
Úterý:      Výstup na Rysy
St?eda:    Rezervní den pro výstup na Rysy pro p?ípad špatného po?así
?tvrtek:   Bazén, p?esun do Slovenského ráje
Pátek:     Prielom Hornádu
Sobota:   Suchá Belá
Ned?le:   Návrat dom?
 
Program na míst? p?izp?sobíme schopnostem ú?astník? a po?así

 

Jump park Ostrava

Kam:  Jump park Ostrava

Kdy: 14. b?ezna 13:45 na vlakovém nádraží

Návrat: 14. b?ezna 18:00

Cena: 220 K? vybíráme na oddílovce v úterý 10. b?ezna

Na stránkách Jump parku mají napsáno vstup pouze v protiskluzových ponožkách. Pokud je máte vemte sebou, jinak jsou za 50 K?

 

Výprava s rodi?i

Kam: Jablunkov, Jasení

Odjezd: pátek 3. dubna odpoledne

Návrat: 5. dubna kolem 17 h

Cena: 500 K?, každý další ?len rodiny 400 K?

Záloha: Za chatu musíme dop?edu zaplatit zálohu, proto vybíráme zálohu 200 K? za osobu do úterý 3. b?ezna. M?žete zaplatit bu? hotov? na oddílovce nebo poslat na ú?et 2300195662/2010

Akce se bude konat pouze pokud budeme mít do 3. b?ezna potvrzenou ú?ast (zaplacenou zálohu) od 15 lidí (d?ti + dospl?lí)

Je možné individuální p?íjezd v sobotu ráno, nejlépe do 9. hodiny.

Rekonstrukce webu

 Na konci týdne prob?hne rekonstrukce webu, stránky m?žou být pár dní nedostupné

Letní (netradi?ní) tábor 2020

 

Letošní tábor bude tak n?jak netradi?ní! Podsadové stany vym?níme za kemp a dokonce na Slovensku! Bude to taková celotýdenní výprava za odm?nu, ale pro všechny! :) Je tedy d?ležité, aby d?ti mladší 15ti let m?li n?jaký doklad totožnosti (pas/OP), tak si nezapome?te vy?ídit. Více informací i s p?ihláškou doplníme na za?átku b?ezna.

 

Kdy: 1. - 9. srpna
Kam: Slovensko (Vysoké Tatry, Slovenský ráj)
P?edb?žná cena: 3300 K?
Ubytování: v kempu

 

   

Plánované výpravy v roce 2020

Leden

   11. 1. Aljaška

   31. 1 - 2. 2. Pololetní prázdniny Mele?ek 

Únor

   20. 2. - 24. 2. Jarní prázdniny Koša?iska

B?ezen

   14. 3. Jednodenka

Duben

   3. 4. - 5. 4. Jasení

Kv?ten

   1. - 3. 5. Jarní sedmi?ka

Nábor nových ?len?

Hledáme šikovné holky a kluky ve v?ku od 9 do 12 let, kte?í mají zájem rozvíjet své schopnosti formou her, výzev a sout?ží. Mají chu? poznat nová místa a získat skv?lé kamarády. Krom sch?zek a výlet? v pr?b?hu roku po?ádáme pro ?leny letní zážitkový tábor.

P?ij?te nás navštívit v úterý v 16:25 do klubovny (Víta Nejedlého 4, sraz zde)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Kdo jsme a ?ím se zabýváme naleznete na kart? My od roku 1976.

Informace pro nová?ky a jejich rodi?e, v?etn? toho co si vzít na první sch?zku, se nachází na kart? Být lesanem.

Nabíráme nové ?leny