Dopis pro rodiče nováčků

 

Vážení rodiče,

Vaše dítě má zájem stát se členem / členkou Turistického oddílu mládeže Lesani. Rádi bychom vás seznámili s činností našeho oddílu a s tím, co budeme od vás a od vašeho dítěte očekávat. Historie Lesanů sahá až do roku 1976, kdy byl založen. Naší domovskou organizací je Asociace Turistických oddílu mládeže A-TOM ČR.

Náš oddíl pracuje družinovým systémem. Družinu tvoří obvykle šest až devět dětí včetně rádce – vedoucí družiny, což je chlapec či dívka s víceletou praxí v činnosti ve věku 14 – 17 let. Každá družina má jedenkrát v týdnu svou družinovou schůzku – družinovku. Členové mají možnost zvolit si družinu tak, aby mohli chodit v den, kdy se jim naše pravidelná schůzka nekříží s jinými aktivitami, kterým se ve svém volném čase věnují. Jednou týdně se na tzv. oddílovce schází všichni členové oddílů včetně vedoucích. Tato schůzka je věnována především organizačním záležitostem a sportovním aktivitám v tělocvičně či na hřišti. Schůzky se konají v klubovně, tělocvičně, ale i na ulici.

Během celého roku (kromě letních prázdnin) vyrážíme cca. dvakrát měsíčně o víkendech na výpravy. Většinou se jedná o jednodenní výlety do přírody, které jsou občas kombinované výpravami celovíkendovými (od května do září spíme pod stany, po zbytek roku jsme na chatách). Termíny výprav jsou oznamovány předem na našem webu a facebooku, tak aby rodiče mohli své aktivity upravit s aktivitami oddílu.

Vzhledem k charakteru naší činnosti máme zájem o to, aby se víkendových akcí zúčastňovali členové pravidelně. Od vás, rodičů, očekáváme, že svůj víkendový program, pokud možno, přizpůsobíte našemu čtrnáctidennímu cyklu výprav. Kvalita činnosti oddílu přes rok je do značné míry ovlivněna účastí členů na výpravách.

O letních prázdninách pořádáme každoročně letní stanový tábor. Pobyt trvá obvykle 15 dní. Přesný termín tábora se oznamuje s dostatečným předstihem (v únoru nebo v březnu). Před letním táborem, pořádáme výpravu s rodiči. Jejím hlavním obsahem je seznámení rodičů s oddílem, jeho vedoucími a vedoucími družin. Program obsahuje hry, které jsou přizpůsobeny schopnostem rodičů i dětí. Termín vždy oznamujeme na našem webu a facebooku. Jste vřele vítáni. 

Většina činnosti v oddíle (především účast, znalost, …) je hodnocena oddílovým systémem bodování. Na konci školního roku je celoroční úsilí dětí náležitě odměněno. Kromě zábavných her, soutěží jednotlivců i družin máme hry bojové znalostní, orientační, taktické… při kterých se formou her děti učí (signalizace, uzlování, lasování, práce s mapou a busolou, orientace v terénu, poznávání rostlin a hlavně samostatnosti). Členové, kteří se zdokonalí v určitém odvětví nad rámec povinné Nováčkovské zkoušky má možnost si splnit odborku (lasař, uzlař, plavec, sportovec, botanik a další). S těmito „trofejemi“ se pak může chlubit na krojové košili.

Pro činnost v oddíle je potřebná dobrá výstroj. Po splnění nováčkovské zkoušky našim členům základní výstroj zajišťujeme formou zapůjčení. Konkrétně to jsou: oddílový batoh, laso, vázačku, krojovou košili, oddílové tričko. Kromě této základní výbavy potřebuje každý člen a členka ještě tyto nezbytné součásti výstroje:

 • Jednobarevné kraťasy přírodní barvy (střižené nad kolena).
 • Pevná obuv nad kotníky (pohorky, možná je i pevná pracovní obuv).
 • Bílé ponožky nad kotníky (nejsou vhodné příliš tenké ponožky – při delší chůzi způsobují puchýře).
 • Je nutné, aby členové chodili na výpravy v kalhotách, resp. aby měli kalhoty s sebou.
 • Tepláky jsou vhodné jen na spaní nebo jako sportovní oblečení, ale večer a v horším počasí rychle provlhnou, a proto se použít nedají.
 • Vhodné jsou spíše starší věci tmavých (ne křiklavých) barev.
 • Spací pytel a karimatka (pro nováčky je možnost dočasného zapůjčení).
 • Šátek zápisník a tužka na hry.
 • Kapesní nůž.
 • Čelová svítilna.
 • V zimě teplé lyžařské rukavice (pletené jsou nevhodné).
 • V zimě návleky na boty.

Výstroj, kterou pro své členy zajišťuje oddíl (batohy, stany...) průběžně obnovujeme a zajišťujeme jejich opravy. Náklady oprav hradíme my s výjimkou poškození způsobených zjevnou nedbalostí při jejich užívání (příklad: batoh propálený ohněm, zlomená stanová tyč, …). Poškozené kusy výstroje našim členům vyměníme. V případě zničení (způsobené nedbalostí) nebo ztracení, požadujeme finanční náhradu. Budeme rádi, když utržené knoflíky pomůžete našít zpět, nicméně náročnější opravy, prosím, přenechejte nám. Prosíme, nesnažte se zejména batohy opravovat svépomocí, ale upozorněte nás na vady.

Každý rok platí členové členské příspěvky. Platí se 2x ročně (září, leden), vždy do 20. dne v měsíci. Výše příspěvků je tedy dvakrát 700 Kč. Noví členové platí první příspěvek až v jednom z těchto termínů. Asi 10 % příspěvků odvádíme vyšším článkům naší organizace, zbytek jde na provoz klubovny. Kromě těchto příspěvků, si členové platí jednotlivé výpravy. Tento příspěvek je dotován z oddílových peněz, a tedy výpravy se platí s minimální možnou částkou.

Věříme, že po vstupu vašeho dítěte do oddílu bude spokojenost na obou stranách a těšíme se na spolupráci.

Kamil Wierzgoń

(Hlavní vedoucí oddílu)