My od roku 1976

Historie let 1976-2000

Původní oddíl Lesani vznikl v březnu 1976 sloučením dvou pionýrských oddílů Tygříci a Vlaštovky. Zakladatelem a vedoucím byl Red (Radoslav Šelner). Oddíl měl při založení 16 členů, první klubovnu jsme měli společnou s ostatními oddíly. V roce 1977 jsme si konečně našli novou klubovnu, kterou však sdílíme s oddílem Hraničáři. Ti však po krátké době odcházejí a klubovna zůstává pouze nám. První oddílový tábor se konal v roce 1977 v Růžené u Jihlavy a byl nazván Tábor Velkého Axlana. Na konci roku 1977 se registrujeme jako oddíl TOM a dostáváme číslo 2611které nám zůstává i po vzniku Asociace turistických oddílů (ATOM) v roce 1991.
 
Red vede Lesany až do roku 1986, poté se vedení oddílu se ujímá Bizon. V roce 1991 přicházíme o klubovnu a scházíme se na ulici. Teprve po půl roce získáváme malý domek, který však leží na periferii Karviné, a tak ztrácíme členstvo. Oddíl tak v této době čelí hrozbě ukončení činnosti. Avšak po nějaké době o tento domek přicházíme, scházíme se znovu na ulici, ale v centru města, takže se nám podaří po náboru na školách členstvo oddílu stabilizovat. Po pár měsících získáváme místnost v protileteckém krytu, ale ani tady se mnoho let neohřejeme, neboť v roce 1997 byla během záplav kompletně vyplavena a my tím přícházíme i o většinu oddílových věcí. V roce 1998 se nám podařilo získat místnost ve stanici mladých turistů (dnes budova PPP), kde nám vyšli vstříc a zde se také scházíme do dnešních dnů.
 
V roce 2000 předává Bizon vedení oddílu Bobrovi, který oddíl vede doposud.

Současnost od roku 2000

S novým tisíciletím bylo třeba oddíl trochu obměnit, Lesani tedy doplnili výzbroj o lezecký materiál, LARP středověké zbraně, AIRSOFT pistole a mnoho dalšího, dokonce jsme podnikli výlety do Polska Alp zakončené u moře. S novou dobou počítačových her docházelo k úbytku členstva, po dlouhém zvažování jsme se v roce 2008 rozhodli otevřít své řady i holkám. Postupem času se ukázalo, že to byla správná volba, a tak nám vedení oddílu krášlí některé dívky, jež si odžily svůj dětský život v oddílu.

V roce 2016 jsme řádně oslavili 40. výročí svého založení. Na velké oslavě, díky štědrým podporovatelům, jsme připravili výpravu na jednu z našich oblíbených chat. Byli pozváni všichni bývalí členové. Hrály se tradiční oddílové hry, vzpomínalo se na léta strávená v oddílu a zpívaly se tradiční i nové oddílové písně u večerního slavnostního ohně.
 
V současné době má oddíl kolem 20 aktivních členů a několik vedoucích. Tým doplňují instruktoři, kteří pomáhají s tvorbou a realizací programu. Více informací o našich vedoucích naleznete v záložce Náš tým. Scházíme se pravidelně v klubovně v budově PPP (adresa). Každý druhý víkend se konají výpravy do přírody, střídavě jednodenní a vícedenní.
 

Hlavní náplň oddílového života - výpravy

Když se na jaře oteplí, vydáváme se v okolí domoviny na cyklo-výpravy za poznáním a zábavou (válečné bunkry, archeopark, dinopark…). Rádi kombinujeme program s možností vyzkoušet si lezení na skalkách. Cílem nám bývají také Beskydské vrcholky, kde zasytí polévka na chatě a cestu krátí nejrůznější hry. V teplejších měsících půjčujeme lodě a zpravidla splavujeme oblíbenou Moravici. Mezi tradiční výpravy pod stany patří „Jarní sedmička“, kde družinky dětí soutěží proti sobě v tradičních disciplínách. Před prázdninami naše kroky míří k Tatrám.

O prázdninách pořádáme tradičně dvoutýdenní tábor do panenské přírody, zapomínáme na výdobytky moderní doby a máme tak šanci naučit se o sebe postarat, a přitom zažít spoustu srandy. Pod dohledem dospělých si členové oddílu sami vaří, připravují dřevo, staví různé táborové stavby. Celé dva týdny jsou zasvěceny tématu táborové hry, která dělá každý tábor jedinečným a napínavým. Výherci oddílového bodování se mohou účastnit „výpravy za odměnu“ a tak zažít třeba Rakouské zajištěné cesty (ferraty).

Během babího léta stavíme a pouštíme draky a navštěvujeme hrady a zámky. Když se podzim stává pochmurným a počasí deštivé, vyjíždíme do nejrůznějších center (jump-park, laser game, paintball, parkour-park, zoo, svět techniky, koupaliště…). Navštěvujeme také horolezeckou stěnu, kde se členové učí základům bezpečného jištění, slaňování a hlavně lezení, které bývá lákadlem. Na vícedenních výpravách postupně uleháme v chatách, na které mnozí s nostalgií vzpomínají (Polana, Kyčera, Kusalíno, Meleček, BVU, Brlenka, Libavá, Tvrz…).
 
Nastane-li konečně to pravé zimní počasí, neváháme a míříme na Beskydské kopce, kde se věnujeme "extrémním" sjezdům na všech možných plastových, dřevěných a nafukovacích nesmyslech. Na vícedenních výpravách si dřevem topíme v chatách a dlouhé večery krátíme deskovými hrami a zpěvem za doprovodu kytary. Rok zakončujeme tradičně „Žranicí“ – výpravou, kde balancujeme nad uplynulým rokem při fotkách, hodujeme a rozdáváme si dárečky. Pro odvážné starší jedince pořádáme zimní výpravu se stanováním v zasněžených horách.
 
Ke každé naší výpravě neodmyslitelně patří fajn nálada mezi dobrými kamarády, spousta zábavy formou her, soutěží a výzev, a také povinnosti jež pomáhají v rozvoji každého lesana.