Původní oddíl Lesani vznikl v březnu 1976 sloučením dvou pionýrských oddílů Tygříci a Vlaštovky. Zakladatelem a vedoucím byl Radoslav Šelner – Red. Oddíl měl při založení 16 členů, první klubovnu jsme měli společnou s ostatními oddíly. V roce 1977 jsme si konečně našli novou klubovnu, kterou však sdílíme s oddílem Hraničáři. Ti však po krátké době odcházejí a klubovna zůstává pouze nám. První oddílový tábor se konal v roce 1977 v Růžené u Jihlavy a byl nazván Tábor Velkého Axlana. Na konci roku 1977 se registrujeme jako oddíl TOM a dostáváme číslo 2611, které nám zůstává i po vzniku Asociace turistických oddílů (ATOM) v roce 1991. Red vede Lesany až do roku 1986, poté se vedení oddílu se ujímá Bizon.
 
V roce 1991 přicházíme klubovnu a scházíme se na ulici. Teprve po půl roce získáváme malý domek, který však leží na periferii Karviné a tak ztrácíme členstvo. Oddíl tak v této době čelí hrozbě ukončení činnosti. Avšak po nějaké době o tento domek přicházíme, scházíme se znovu na ulici, ale v centru města, takže se nám podaří po náboru na školách členstvo oddílu stabilizovat. Po pár měsících získáváme místnost v protileteckém krytu, ale ani tady se mnoho let neohřejeme, neboť v roce 1997 byla během záplav kompletně vyplavena a my tím přícházíme i o většinu oddílových věcí. V roce 1998 se nám podařilo získat místnost ve stanici mladých turistů, kde nám vyšli vstříc a zde se také scházíme do dnešních dnů. V roce 2000 předává Bizon vedení oddílu Bobrovi, který oddíl vede doposud.
 
 
 
Lesani aktuálně
V současné době má oddíl 5 dospělých vedoucích a 20 členů ve věku 7-16 let, kteří jsou rozděleni do tří družin. Jednotlivé družiny (Kamzíci, Kondoři, Medvědi) mají během týdne své vlastní družinové schůzky v klubovně či na hřišti, které vede rádce a podrádce. Během schůzek se nejen hrají hry a sportuje, ale navíc se učí vázání uzlů, poznávání turistických značek, dorozumívání se beze slov a mnoho dalších užitečných věcí, které mohou pomoci překonat překážky nastražené nejen životem v přírodě. Všechny tyto dovednosti si členové zdokonalují v zábavných či naučných hrách, v klubovně i v přírodě. Jednou týdně, vždy ve středu se společně scházíme na oddílové schůzce v klubovně či na hřišti. Jednou měsíčně pořádáme výjezdy do přírody – od května do září spíme pod stany, po zbytek roku jsou to jednodenní výlety do přírody, anebo víkendové výpravy na chatách.
 
Když se na jaře oteplí, vytahujeme ze sklepů kola a vydáváme se na cyklo výpravy, které směřují za poznáním či zábavou. Čas od času naložíme dvacet kol do vlaku, abychom se dostali trochu do vzdálenějším míst na Moravě, abychom procestovali i jiný kraj, anebo si vyzkoušeli horolezectví na vlastní kůži. V červenci pořádáme tradičně dvoutýdenní tábor do divočiny, kde si můžeme o televizi a počítači nechat jen zdát a máme tak šanci naučit se o sebe postarat a přitom zažít spoustu srandy. Pod dohledem dospělých si členové oddílu sami vaří, připravují dřevo, staví různé táborové stavby. V srpnu jezdíme na na několik dnů na vyšších hor, např. do Vysokých Tater, kde zdoláváme nějaký ten lehčí pahorek se všemi nástrahami, které vysoké hory skrývají.
 
V době chmurného podzimu, kdy po létě není ani stopy a do zimy daleko, vyjíždíme po družinách na cvičnou horolezeckou stěnu, kde si členové zkouší uzly, zásady jištění a hlavně lezení do výšek, které je pro ně lákadlem. Nastane-li konečně pravé zimní počasí, neváháme a míříme na jednodenní výpravu do nedalekých Beskyd, kde se věnujeme extrémním sjezdům na všech možných plastových nesmyslech. Pro odvážné jedince pořádáme vždy v únoru víkendovou výpravu se stanováním v zasněžených horách. Ke každé naší výpravě neodmyslitelně patří fajn nálada a spousta zábavy.

 

lesani 2